Wat houdt goed werkgeverschap in? 

0
1363
werkgever

Je zou het wetboek er eens op na moeten kijken, om de definitie van goed werkgeverschap te achterhalen. De wijze waarop jij een goede werkgever zou definiëren kan sterk afwijken van de wijze waarop een collega dat doet. Immers, de één hecht meer waarde van een gezellige sfeer op de werkvloer, de ander aan de geboden flexibiliteit door een werkgever. Op het moment dat de wijze waarop een werkgever met je omgaat niet langer aansluit op jouw definitie van een goed werkgeverschap, kan dit een reden zijn om voor verandering te kiezen. Zeker in de huidige arbeidsmarkt, waarin het aantal aangeboden vacatures veel hoger ligt dan het aantal werkzoekenden. In dit artikel lees je meer over een goed werkgeverschap en hetgeen dit behelst. 

Meerdere beginselen van een goed werkgeverschap

Een goed werkgeverschap wordt opgebouwd vanuit een aantal beginselen. Zo is het voor werkgevers belangrijk om zich zorgvuldig te gedragen; een organisatiewijziging of bijvoorbeeld het ontslag van een medewerker is niet zonder meer mogelijk. De werkgever dient zich aan verschillende plichten te houden. Daarbij mag een werkgever geen misbruik maken van diens machtspositie, dient deze ingrijpende besluiten te motiveren en dient deze medewerkers gelijk te behandelen. Dat laatste is een steeds belangrijker topic binnen de samenleving geworden: mannen en vrouwen dienen dezelfde kans te maken op hogere posities binnen de organisatie en daarbij tegen dezelfde voorwaarden betaald te worden.

Kijk nog eens naar de geboden secundaire arbeidsvoorwaarden

Er zijn meer zaken die invloed hebben op een goed werkgeverschap. Denk bijvoorbeeld ook aan het feit, dat organisaties te vertrouwen moeten zijn door werknemers. Het salaris dient tijdig betaald te worden, signalen van pesterijen op de werkvloer dienen serieus en discreet te worden behandeld, enzovoorts. Goed werkgeverschap betekent ook dat passende secundaire arbeidsvoorwaarden geboden worden. Onderdeel daarvan is een ongevallenverzekering, welke schade dekt die per ongeluk door werknemers veroorzaakt wordt. Naast een ongevallenverzekering kan een werkgever een collectiviteitsverzekering toevoegen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan een collectieve zorgverzekering, waarmee medewerkers zich tegen een gunstige premie kunnen laten verzekeren. 

Zet in op vitaliteit op de werkvloer

Niet alleen een gelijke financiële beloning voor mannen en vrouwen is een hot topic in de samenleving. Datzelfde geldt voor vitaliteit op de werkvloer. Organisaties proberen steeds vaker (langdurig) ziekteverzuim onder medewerkers tegen te gaan. Dit doen ze door een gezonde lunch aan te bieden op kantoor, of bijvoorbeeld door sportabonnementen te vergoeden. Het zijn voorbeelden van een goed werkgeverschap.